Naamloos-1.jpg

Don’t just wait for inspiration, to come knocking on your door.

It won’t. Instead, set out to inspire someone else: a student, a colleague, a stranger. That’s when inspiration will find you.

Als lerares Nederlands en zorgcoördinator ben ik altijd geboeid geweest door het leerproces en de leerhonger van jongeren. Ik verdiepte me in leren leren en het werd mijn passie: het beste in kinderen en jongeren naar boven halen om hun talenten te ontdekken en  ze te helpen ontwikkelen.

Onderweg treden vaak stoorzenders op die kinderen (tijdelijk) afremmen of soms zelfs echt verlammen. Ik specialiseerde me de voorbije 25 jaar via diverse opleidingen en de dagdagelijkse schoolpraktijk in leer- en ontwikkelingsstoornissen (dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, ASS, …) , in faalangst, hsp en socio-emotionele problemen.

Toch zocht ik een ontbrekende schakel waarnaar ik gedreven en ‘gebeten om te weten’ op zoek ging. Zo belandde ik bij Sabine Sypré en Hoogbloeier. Ik volgde eerst de verdiepingsopleiding en het volgende jaar de expertopleiding i.v.m. onderpresteren en hoogbegaafdheid.

En… ik vond ‘the missing link’ voor de leerlingen die ik coachte, maar ook binnen mijn eigen gezin. Dat was boeiend en zeer verwarrend tegelijk. Ik worstelde met de nieuwe invalshoeken tot de puzzelstukjes in mekaar vielen. Dankzij de warme en professionele aanpak bij Hoogbloeier raakte ik  begeesterd. Ik genoot voor het eerst écht van het studeren voor het examen en raakte volledig ‘in the flow’ van perfectionisme, hooggevoeligheid, leerhonger, faalangst, meerwaarde zoeken, kritisch denken…  Ik volg in de media alles wat te maken heeft met onderwijs, meer- en hoogbegaafdheid en onderpresteren op de voet, verslind vakliteratuur en blijf me bijscholen… omdat ik ervan geniet!

Ik kan dus niet anders…  hier moet ik meer mee doen… dit geeft me vleugels…

Ik kies opnieuw voor mijn talent en mijn uitgangspunt zoveel jaar geleden: talent in jonge mensen naar boven halen,  (op)voeden om te groeien. Via het netwerk en de opleidingen van Hoogbloeier en the Gifted Academy blijf ik op de hoogte van de recentste wetenschappelijke ontwikkelingen.  Vanaf januari 2019 kunnen tieners en jongeren én hun ouders bij mij terecht.

We bekijken via een intakegesprek of we mekaar vinden en of ik voor jullie een meerwaarde kan zijn.

Opleiding en ervaring:

Gecertificeerd expert in hoogbegaafdheid en onderpresteren  (Hoogbloeier Gent)

Geaggregeerde secundair onderwijs (Nederlands – geschiedenis – economie)

Zorgcoördinator en leerlingbegeleider van leerlingen met leer- en ontwikkelingsstoornissen,

onderpresterende en meer- en hoogbegaafde leerlingen (SIVIBU - Buggenhout)

 

Verdere professionalisering:

Socio-emotionele problemen en leerlingbegeleiding

Ontwikkelings- en leerstoornissen

Motivatie en motivationele gespreksvoering

Het brein en hersenonderzoek
Het brein en het leren

 

Partner van Hoogbloeier – Gifted Academy

Lid van Bekina

blauw_afb.png