top of page
kalen-emsley-99660-unsplash2.jpg

Via een intakegesprek gaan we na of ik iets voor je kan betekenen. 

Ik  leer jou kennen via jouw verhaal en jij krijgt een beeld van mijn aanpak.
Tijdens dit gesprek stel je een hulpvraag en formuleren we je doel.

Zo kan je ook voelen of het ‘klikt’ tussen ons, wat heel belangrijk is voor een goed verloop van de begeleiding.

Een intakegesprek duurt meestal 1.30 uur. Na het opvolggesprek beslissen we of we samen verder gaan.

 

Intakegesprek:                                                                          € 70/u (vanaf januari 2024)

Opvolggesprek en coaching:                                                  € 70 (1 uur)

Schooloverleg:                                                                          € 70/u (en € 30/u verplaatsingstijd en -kosten)

 

Verslag van de begeleiding voor andere hulpverleners:   € 70

KernTalentenanalyse:                                                             meerdere formules 

 

Kinderen en jongeren    

 

Psycho-educatie

Mindset

Executieve functies

Faalangstreductie

Wijs op weg  (traject om onderpresteren aan te pakken)

Individuele begeleiding v/h leerproces

Schoolbegeleiding

KernTalentenanalyse (vanaf 16 jaar) - zie aparte pagina

 

Externe plusklassen tijdens de schooluren!

Plustrajecten voor cognitief sterke kinderen in de regio Buggenhout-Londerzeel  

​Ook benieuwd naar de Galileotrajecten?

 

 

                                           

Ouders/volwassenen                

 

Intakegesprek

Advies en begeleiding

KernTalentenanalyse - zie aparte pagina

                                    

Lees- en intervisiegroep (op vraag)

 • Vriendelijk en vastberaden opvoeden met 'Positive Discipline'

Thema-avonden (op vraag)

 •  Hoog- of meerbegaafheid? Dat zie je toch zo?!

 •  Hoe herken je een ontwikkelingsvoorsprong bij baby's, peuters en kleuters?  

 •  Mindset, perfectionisme en faalangst: valkuil of kracht?

 •  Onderpresteren? Hoe motiveer je meer- en hoogbegaafden?

 •  Uitdagen: verdiepen, verbreden, versnellen?

     

 

Scholen en andere geïnteresseerden      

 

Zorgtraject voor meer- en hoogbegaafden

(aansluitend bij het zorgbeleid voor leerlingen met leer- en ontwikkelingsstoornissen)

Faalangstreductietraject

Nascholingen en pedagogische studiedagen

i.s.m. Hoogbloeier Gifted Academy

    

Lezingen

Infoavonden      

                                                                                                                                                   

mogelijke onderwerpen:                                                            

 • onderpresteren

 • hoogbegaafdheid

 • mindset

 • ontwikkelingsvoorsprong of meerbegaafdheid van kleuters/belang van vroegtijdige detectie

 • IQ-tests versus zijnskenmerken

 • misdiagnoses: ADD, ASS ...  vs. meerbegaafdheid

 • ...

alexandre-croussette-659158-unsplash.jpg
bottom of page