top of page
michelle-ding-28-vlghUMKo-unsplash.jpg

Zin in meer?

Gebeten om te weten?

Nood aan duiding en zuurstof?

Een prangende opvoedingsvraag?

 

Externe plusklassen

Alle info via 

https://discoveryouruniverse.webnode.be

 

Welkom op de thema-avonden!

Je krijgt er heel wat informatie en inzichten waarmee je zelf verder aan de slag kan. Momenteel zijn alle thema-avonden op aanvraag.

 

Hoog- of meerbegaafheid? Dat zie je toch zo?!

 

pan-xiaozhen-boL69W0UmUM-unsplash.jpg

Al heel wat gesurft en gelezen?

 

Al vaak aan gedacht, maar met wie praat je hierover?

Al één of meerdere etiketjes gekregen waar je je niet comfortabel bij voelt?

Hoewel er herkenningspunten zijn, twijfel je aan de diagnose?

Je leerhonger en kritische geest zijn niet gestild?

Gedraagt je kind zich op school helemaal anders dan thuis?

Lijkt het of je dochter nooit tevreden is?

Vraagt je zoon je de oren van het lijf over de klimaatopwarming?

Gaat je kind niet graag naar school terwijl het zo leergierig is?

En dan weet je dat je kind meer- of hoogbegaafd is...

Je wil informatie verzamelen, je inwerken om jullie zoektocht door de juiste bril te kunnen zien. Je gaat op zoek naar meer gespecialiseerde informatie, naar uitdieping van een of meerdere aspecten van hoogbegaafdheid die je ook in jouw kind(eren) herkent.

Deze thema-avond vormt de basis voor de andere: de juiste aanpak en concrete oplossingsstrategieën vragen om kennis van zaken.

In deze sessie krijg je inzicht in de complexiteit van het hoogbegaafd denken en zijn, maar ook in de (onontgonnen) mogelijkheden en kansen. Meer- en hoogbegaafdheid is veel meer dan over een hoog IQ beschikken. Daarom is een IQ-test relatief. Hoe passen perfectionisme, een kritische kijk, hooggevoeligheid, autonomie ... in het plaatje?  Aan de hand van verschillende modellen kom je te weten hoe we hoogbegaafden herkennen en hoe ze verschillen van hoog-intelligente mensen.

Te klein om hoogbegaafd te zijn?
Hoe herken je een ontwikkelingsvoorsprong bij peuters, baby's en kleuters?

'Bij peuters en kleuters gaat het om een ontwikkelingsvoorsprong, we kunnen op die leeftijd nog niet over hoogbegaafdheid spreken. Alle kinderen maken sprongetjes in hun ontwikkeling: de ene is motorisch wat sneller, de ander in het denken en nog een ander in...  '

Soms worden ouders zo wel eens de mond gesnoerd. Je voelt je dan misschien onzeker en alleen met je zgn. 'luxeprobleem'. Andere ouders minimaliseren je bezorgdheid en ook bij leerkrachten kan je niet altijd terecht.

 

kelly-sikkema-iu3MkDoQXDM-unsplash.jpg

 

Leer hoe je hoogbegaafdheid bij baby’s, peuters en kleuters kunt herkennen en hoe je er slim op inspeelt zodat jouw kind opgroeit tot een kind dat goed zit in zijn hoogbegaafde vel!

 

Als je twijfelt omdat je puber zich misschien wel aangepast heeft aan de groep of al een tijdje onderpresteert, biedt terugkijken naar de peuter- en kleuterjaren houvast.

 

Mindset, perfectionisme en faalangst: valkuil of kracht?

Recent wetenschappelijk onderzoek werpt een heel nieuw licht op intelligentie, motivatie en prestatie. Perfectionisme, faalangst, een klein zelfbeeld e.d. zijn sterk aanwezig in onze 'feel good maatschappij'. Ze hebben een grote impact op het welbevinden en de schoolse prestaties van kinderen en jongeren. Het is dus van belang om goed op de hoogte te zijn, bepaalde tekenen te herkennen en er proactief op in te spelen.

 

Hoe kan je je potentie tot volle ontwikkeling brengen? En wat houdt je tegen?

Carol Dweck maakte er aan de Stanford University haar levenswerk van en binnen Hoogbloeier is mindset het fundament voor alle andere aspecten van hoogbegaafdheid.

Hoe je kijkt naar uitdagingen en hindernissen, hoe je omgaat met falen en het succes van anderen bepaalt in grote mate hoe succesvol je bent in het leven.

Hoogbegaafde kinderen lopen meer risico op een vaste mindset. De manier waarop je met je kind omgaan, hoe je hem of haar aanspreekt, de feedback die leerkrachten geven … bepalen mee de mindset en de groei van je kind.

Waarom wil mijn kind geen nieuwe dingen uitproberen?

Waarom heeft mijn kind heel veel zin in een nieuwe hobby,

maar vindt hij het na een tijdje toch maar niks?

Wat met de woede-uitbarstingen van mijn kind?

Wat is het verband tussen perfectionisme en mindset

en hoe past faalangst in dit plaatje?

Waarom is positieve bekrachtiging niet altijd positief?

Na deze sessie ken je het verschil tussen een vaste en een groeimindset. Je kent de impact ervan op de groei van je kind en je weet waarop je kan letten in de communicatie thuis en op school en hoe je kan opvoeden mét een groeimindset naar een groeimindset.

 

anastase-maragos-ghC8y8PF-ok-unsplash.jp

Onderpresteren?
Hoe motiveer je meer- en hoogbegaafden?

Jij kan toch veel beter! Komaan, ga ervoor, zet je het volgende trimester extra in voor Frans!

Hoogbegaafd? Zo bijzonder zijn deze cijfers anders niet!

Hoogbegaafd? Zalig als je kind altijd met tienen naar huis komt... Niet dan???

Onderpresteren in de kleuterschool? Echt?

Wat is motivatie en welke factoren beïnvloeden je doorzettingsvermogen?

Wat is het verband met belonen en straffen en waarom werken beloningen soms contraproductief?

Wat verstaan we onder onderpresteren?

Hoe kan je dit herkennen bij een hoogbegaafd kind en hoe komt dit kind ertoe om te gaan onderpresteren? Welke types onderpresteerders zijn er?

Hoe kan je het voorkomen en welke stappen kunnen dit proces omkeren?

Vaak is de oplossing om de leerling een ander leerprogramma te laten volgen dat beter bij zijn

niveau en manier van denken aansluit. Ook de thuisomgeving heeft echter een grote invloed op

het gedrag van de onderpresteerder.

 

Deze thema-avond geeft je inzicht in motivatie en in onderpresteren, hoe het zich manifesteert en welke mechanismen erachter schuil gaan. Je (h)erkent de complexiteit van de problematiek en leert dat de school en de manier van lesgeven hier deel van uitmaken, maar dat ook de invloed van de ouders op het kind en zijn onderpresteren erg groot kan zijn. Deze avond confronteert je niet alleen met je eigen rol, maar geeft je ook praktische handvatten om iets voor je onderpresterende zoon of dochter te doen of preventief op te treden om het onderpresteren te voorkomen.
 

josh-felise-BaMHwcH2RUk-unsplash.jpg
niklas-hamann-BVSLcbgd_Lk-unsplash.jpg

Uitdagen?
Verdiepen, verbreden, versnellen?

Facts or fake news?

Leerkrachten moeten hun leerlingen gelijk behandelen.

Door te differentiëren kom ik tegemoet aan de noden van de meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Op sociaal-emotioneel gebied is versnellen vaak niet de juiste keuze.

 

In deze thema-avond leer je meer over het correct uitdagen van meer- en hoogbegaafden.

Hij sluit naadloos aan bij de thema-avond over onderpresteren.

Hoe denken en leren hoogbegaafden?

Wat is goed onderwijs voor ALLE leerlingen?

Welke aanpak heeft mijn kind nodig om niet te gaan onderpresteren of om het onderpresteren om te buigen?

We focussen hier niet op specifieke materialen voor leerkrachten en scholen. Ouders van kleuters en lagere schoolkinderen én hun leerkrachten leren de achtergronden en principes van het onderwijs aan cognitief sterke kinderen kennen. De doelgroep is te groot om in te gaan op methodes en uitdagend lesmateriaal. Een dergelijke nascholing kunnen scholen aanvragen bij het netwerk van Hoogbloeier.

 

nicole-honeywill--gG86PdIzUA-unsplash.jp

Concreet:

Een thema-avond duurt ongeveer 2 uur.

Nadien is er mogelijkheid tot vragen stellen of een persoonlijke babbel bij een drankje.

De eerste thema-avond Hoog-of meerbegaafdheid? Dat zie je toch zo?! 

is een kennismaking met verschillende aspecten van hoogbegaafdheid en onderpresteren.  Deze algemene introductie voor iedereen met leerhonger en vragen vormt de basis voor de andere thema-avonden. Het is aangeraden om deze te volgen voor je een andere thema-avond vastlegt.

In de volgende thema-avonden komen subtopics apart en dus diepgaander aan bod.

Te klein om hoogbegaafd te zijn? Hoe herken je een ontwikkelingsvoorsprong bij peuters, baby's en kleuters?


 

Mindset, perfectionisme en faalangst: valkuil of kracht?

Onderpresteren? Hoe motiveer je meer- en hoogbegaafden?

Uitdagen? Verdiepen, verbreden, versnellen?

Plaats: Praktijk MOre, Kerkstraat 26, Buggenhout of via ZOOM

Prijs: 30 euro per avond (partner binnen eenzelfde gezin: 15 euro of gratis online)

Parkeren aan het station of in de Kerkstraat

Alleen na inschrijving via het digitale contactformulier van deze site!

Schrijf tijdig in, want de plaatsen zijn beperkt.

           

taylor-simpson-Gy7fiskX-Sk-unsplash.jpg

Je mindset,

de juiste

leermiddelen,

een uitdagend aanbod

en mensen in

je omgeving

die je begrijpen en

met wie je

je verbonden voelt,

geven je vleugels.

MOre voor ouders

Lees- en intervisiegroepje

met en voor ouders van meerbegaafde kinderen en jongeren

 

Vriendelijk en vastberaden opvoeden met 'Positive Discipline'

roman-kraft-ZoAlN3-pJO8-unsplash.jpg
bottom of page