Het geschenk voor HB jongeren en volwassenen


Een KernTalentenanalyse is een krachtig, wetenschappelijk onderbouwd  instrument (Prof. Dr. Elke Van Hoof), een houvast voor twijfelende en divergente denkers.

10 goede redenen voor een KernTalentenanalyse  voor HB:

 

Dit is een paragraaf. Klik hier om je eigen tekst toe te voegen.

  1. Keuzehulpmiddel bij multipotentialiteit en keuzestress

  2. Hulpmiddel bij studiekeuze in functie van doelbepaling en studiemotivatie in het secundair

  3. Zeer betrouwbare vragenlijst: Cronbach’s Alpha .84 (wetenschappelijke validatie: vergelijkbaar met Big 5!)

  4. Genuanceerd: natuurlijk perfectionisme versus aangeleerd perfectionisme en faalangst

  5. Inzicht in eigen potentieel en interesses in functie van menselijke relaties

  6. Mogelijkheid tot proactief inspelen op burn-out en bore-out

  7. Psycho-educatie en een positieve kijk op meer- en hoogbegaafdheid en leven vanuit authenticiteit

  8. Directe verwondering en aanzet tot positieve actie, omdat de vragenlijst inwerkt op de prefrontale cortex i.p.v. op het limbisch systeem (sic Prof. Dr. Elke Van Hoof)

  9. Enige instrument dat de complexiteit van de hoogbegaafde genuanceerd vat, volgens Mensa (Mensa Award 2015)

  10. Ideaal hulpmiddel bij een sollicitatie- of functioneringsgesprek omdat je op deze manier vanuit het verslag spreekt en je je kwaliteiten veel minder minimaliseert

Dit is een paragraaf. Klik hier om je eigen tekst toe te voegen.