samuel-zeller-358865-unsplash!!!!!!.jpg

Meerbegaafd redeneren

Onderpresteren  reduceren

becca-tapert-357496-unsplash-2.jpg

Meerbegaafdheid, hoogbegaafdheid en onderpresteren

 

MOrecoaching in Buggenhout is de adviespraktijk van Veerle Cool, gespecialiseerd in het inzicht geven, adviseren en ondersteunen van meerbegaafde,  hoogbegaafde of onderpresterende kinderen en jongeren en hun ouders.

Uitgaande van de gaven en sterktes van de hoogbegaafde of meerbegaafde en zijn omgeving, werken we bij MOre aan het zelfbeeld, het welbevinden, een positief veranderingsproces van kinderen en jongeren en het ontplooien van de aanwezige talenten.

Breed kijken, betekent ook samenwerken en doorverwijzen, indien nodig. Binnen het Vlaamse Hoogbloeier-netwerk zijn er psychologen, leerkrachten en coaches met elk hun specifieke expertise op het gebied van hoogbegaafdheid en onderpresteren.

 

 

 

Wat geeft mijn kind vleugels?

Hoe versterken we het welbevinden?

Hoe keren we het onderpresteren om?

Is je kind ...

  • nieuwsgierig, steeds verder kijkend of vaak een aantal stappen voor op anderen?

  • energiek, creatief of gedreven?

  • perfectionistisch, angstig of een snelle(re) opgever?

Heeft je kind ...

  • een geest die nooit stilstaat?

  • een intense gevoelswereld waarin het proeven, voelen en ruiken pertinent aanwezig zijn?

  • een etiketje waarin je het niet herkent?

  • een niet te stillen leerhonger, maar verliest het toch zijn enthousiasme voor het weten en leren?

  • nood aan 'more'?

annie-spratt-365600-unsplash.jpg

Veerle Cool: "Ik ben zorgcoördinator en talentencoach. Motiveren en vertrekken vanuit de aanwezige sterktes is zo belangrijk voor alle kinderen en jongeren. Meerbegaafdheid of hoogbegaafdheid zou eigenlijk geen item mogen zijn. Een school die gericht is op talentontwikkeling geeft alle kinderen maximale kansen. Een betrokken leerkracht geeft geen les voor 'het gemiddelde kind', maar heeft aandacht voor een jongere met ASS, ADHD, dyslexie, dyscalculie, faalangst ... én voelt de leerhonger of het out-of-the-box-denken aan van een cognitief sterk kind."

veerlecool@morecoaching.be : advies en coaching hoogbegaafdheid, meerbegaafdheid en onderpresteren in Buggenhout